ฝ่ายจัดซื้อ

จำนวน : 1 อัตรา
สถานที่ปฎิบัติงาน : สำนักงานกรุงเทพ ซอยโชคชัยจงจำเริญ ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ / การตลาด / การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป มีความรู้ในการจัดหา ประเมิน เปรียบเทียบผู้ขาย 
  • มีทักษะในการเจรจาและประสานงานที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  • มีทักษะการวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ / มีมนุษสัมพันธ์ และการสื่อสารที่ดี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint  ได้คล่อง มีความรู้ระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
รายละเอียดงาน
รับผิดชอบการวางแผนในการสรรหาการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ รับผิดชอบงานด้านการควบคุมวางแผนและประมาณการสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์ให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของฝ่ายผลิต
ใบสมัคร
แนบรูปผู้สมัคร
นำรูปออก
เงินเดือนที่ต้องการ (บาท)*
Line ID
Facebook
www.facebook.com/examplenames
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาไทย)*
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)*
คำนำหน้าชื่อ (ภาษาอังกฤษ)*
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)*
วัน/เดือน/ปี เกิด*
ที่อยู่*
โทรศัพท์*
0-0000-0000
อีเมล*
example@email.com
แนบเอกสารสมัครงาน*
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ