หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายแผนพัฒนากรรมการ

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายแผนพัฒนากรรมการ

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนากรรมการบริษัท โดยถือว่ากรรมการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตและยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดแผนพัฒนากรรมการเพื่อป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการ ส่งเสริมให้กรรมการมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างรอบด้าน และส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านสามารถนำความรู้และประสบกรณ์มาประยุกต์ใช้กับการทำงานร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทในบทบาทหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง
 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ