หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมกรบริษัทได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาจัดทำนโยบายการจ่ายค่ตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณากำหนดค่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
 
 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ