ประวัติความเป็นมา
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2538 ในฐานะผู้ผลิตถุงพลาสติกประเภทโพลีเอทิลีนคุณภาพสูง และได้ปรับเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน ในปี 2548 พร้อมกับเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) ในวันที่ 29 มกราคม 2550

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ  คือ ถุงพลาสติกที่ออกแบบมาอย่างดีสำหรับบรรจุอาหารหลากหลายประเภท เช่น ถุงซิป และยังทำการผลิต ถุงขยะในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงถุงพลาสติกชีวภาพ ทั้งประเภทย่อยสลายได้ และประเภทฐานชีวภาพ ถุงรักษ์โลก ที่ทำจากขยะพลาสติกซึ่งเก็บมาจากทะเลและมหาสมุทร และถุงขยะที่ทำจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งจัดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
วิสัยทัศน์
บริษัทผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคู่ค้า
โดยใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามมาตรฐาน
บริษัทผลิตสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคู่ค้า โดยใช้ทรัพยากรเพื่อการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถตามมาตรฐาน
พันธกิจ
บริษัทสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของผู้บริโภคให้ดีขึ้น
จากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการในชีวิตประจำวัน
ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค
สร้างงานนวัตกรรมทางด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกอยู่อย่างสม่ำเสมอ
พัฒนาและปรับปรุงการผลิตให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่มีพลวัติสูง
ดำเนินธุรกิจโดยปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีจรรยาบรรณและจริยธรรมที่เหมาะสม
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ