นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้ในแบบฟอร์มสมัครงาน เรซูเม่ ประวัติส่วนบุคคล และเอกสารใด ๆ ที่ท่านส่งให้กับ บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ในการสมัครงานครั้งนี้จะถูกรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือส่งต่อเพื่อวัตถุประสงค์ของการจัดหางานภายในองค์กรและการประมวลผลการสมัครงานของคุณ                   
  1. ลงทะเบียนของท่านในฐานะผู้สมัครงาน 
  2. ติดต่อท่านเวลาที่มีตำแหน่งงาน
  3. ประเมินความเหมาะสมของท่าน
  4. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานและการอ้างอิง
  5. เตรียมข้อมูลเสนอการจ้างงานของท่าน
  6. และส่งข้อมูลให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ขอบเขตการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เอกสารนี้ให้รายละเอียดข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลที่บริษัทฯ ได้รวบรวมเกี่ยวกับท่านผ่านทางออนไลน์ วิธีการใช้ข้อมูล และเหตุผลที่ใช้ข้อมูลเหล่านี้ และเอกสารนี้ยังสามารถนำไปใช้กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนใดก็ได้ที่หุ้นส่วนทางธุรกิจอาจแบ่งปันให้กับเรา

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับ (ทำการบันทึกเมื่อมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น) และจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลานานเกินความจำเป็นสำหรับการดำเนินการขั้นตอนการสมัครงาน หากท่านได้รับเลือกและได้รับการเสนองาน ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้จะถูกใช้โดยบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และงานธุรการ หากท่านไม่ได้รับการเสนองาน ทางบริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลพื่อจุดประสงค์ในการพิจารณาท่านกรณีมีตำแหน่งอื่น ๆ ที่เหมาะสม 

 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ