หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน

นักลงทุนสัมพันธ์

ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน

แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการขอรับรอง ให้เข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
โดยที่คณะการรมการบริษัทได้มีมติประกาศเจตนารมย์เข้าร่วมเป็น "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" ซึ่งในการนี้บริษัทจะต้องจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เพื่อนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกแนวนร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตบริษัท จึงขอแต่งตั้งคณะทำงานประกอบด้วยบุคคล

 

   
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ