นักลงทุนสัมพันธ์

งบการเงิน

งบการเงินปี 2567 ไตรมาสที่ 1

ขนาดไฟล์ : 1.62 MB
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
งบการเงินปี 2567 ไตรมาสที่ 1 1.62 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ประจำปี 2566 4.13 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2566 ไตรมาสที่ 3 1.15 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2566 ไตรมาสที่ 2 1.74 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2566 ไตรมาสที่ 1 1.50 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2565 3.33 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาสที่ 3 1.54 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาสที่ 2 2.14 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2565 ไตรมาสที่ 1 2.14 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2564 6.01 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาสที่ 3 1.23 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาสที่ 2 1.64 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2564 ไตรมาสที่ 1 1.59 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2563 1.59 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาสที่ 3 1.36 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาสที่ 2 2.78 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2563 ไตรมาสที่ 1 2.47 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2562 3.09 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาสที่ 3 1.09 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาสที่ 2 2.19 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2562 ไตรมาสที่ 1 2.04 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2561 4.46 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาสที่ 3 2.13 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาสที่ 2 2.20 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2561 ไตรมาสที่ 1 2.08 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2560 29.71 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาสที่ 3 2.16 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาสที่ 2 2.21 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2560 ไตรมาสที่ 1 1.84 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2559 17.14 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาสที่ 3 2.78 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาสที่ 2 2.69 MB
ดาวน์โหลด
งบการเงิน ปี 2559 ไตรมาสที่ 1 1.69 MB
ดาวน์โหลด


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ