หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ โครงสร้างผู้ถือหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 4/3/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,092
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 55.52


ภาพรวมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4/3/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,581
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ 29,496,237 15.371
2 นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล 16,514,231 8.61
3 นายพิสุทธิ เลิศวิไล 8,888,800 4.63
4 นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ 6,621,466 3.45
5 นางสาวจันทนา ปัญญาดิลก 6,212,600 3.24
6 นางสาวจันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์ 5,744,696 2.99
7 นางสาววิลาวัณย์ ปัญญาดิลก 5,502,682 2.87
8 นางธัญณีย์ โชติจินตนาทัศน์ 4,743,990 2.47
9 นางสาวนันทนุช วิลาสศักดานนท์ 4,509,525 2.350
10 นายพศิน เลิศวิไล 3,412,900 1.78
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ