หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 4/3/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,348
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 55.83


ภาพรวมผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4/3/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,590
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 99.99


รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายวีระชาติ โล่ห์ศิริ 29,496,237 15.371
2 นายสุรชัย อัศวแก้วมงคล 16,564,231 8.632
3 นายพิสุทธิ เลิศวิไล 7,470,000 3.893
4 นายขจรเกียรติ อึ้งอร่าม 6,747,300 3.516
5 นายกวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ 6,621,466 3.451
6 นายนพโรจน์ โชติจิตนาทัศน์ 6,333,812 3.301
7 นางสาวจันทนา ปัญญาดิลก 6,240,000 3.252
8 นางสาววิลาวัณย์ ปัญญาดิลก 5,596,512 2.916
9 นางสาวจันทร์เพ็ญ วรกิตติวงศ์ 5,544,696 2.889
10 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,344,848 2.785
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ