หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainability  Development) ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม  สังคม และเศรษฐกิจ ภายใต้ธรมาภิบาลที่ดี เพื่อดำเนินธุรกิจให้เกิดการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานต้านความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี การอยู่ร่วมกับบริษัทข้างเคียง และชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ