ผลิตภัณฑ์เม็ดและฟิล์มพลาสติกชีวภาพ MBIO-1 
 
  ผลิตภัณฑ์เม็ดและฟิล์มพลาสติก MBIO-1 ของเราผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน EN 13432 และ ASTM D 6400 ในด้านการย่อยสลาย, ปริมาณโลหะหนักและความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการรับรองจากผู้ให้การรับรองมาตรฐานพลาสติกชีวภาพสากล ได้แก่ VINCOTTE (เบลเยียม) และ BPI (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพแล้ว ผลิตภัณฑ์ MBIO-1 ยังถูกผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตถุงพลาสติกมากกว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของเรามีคุณสมบัติในการใช้งานที่เทียบเคียงได้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกจากปิโตรเลียม

เม็ดพลาสติก MBIO-1 สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ผลิตงานฉีดด้วยกระบวนการ Injection molding หรือเป่าขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกหรือถุงขยะ และยังสามารถผลิตเป็นฟิล์มคลุมดินสำหรับป้องกันพืชผลจากวัชพืชและแมลงศัตรูพืชที่มีความหนาสูงสุด 97 ไมครอน นอกจากนี้ เรายังพัฒนาสูตรการผลิตโดยใช้สารเติมแต่งที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้มีคุณภาพสูงที่สุด
 ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกชีวภาพชนิดย่อยสลายได้ MBIO-2

ผลิตภัณฑ์ถุง MBIO-2 ของเราผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน EN 13432 และ ASTM D 6400 ในด้านการย่อยสลาย, ปริมาณโลหะหนักและความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการรับรองจากผู้ให้การรับรองมาตรฐานพลาสติกชีวภาพสากล ได้แก่ VINCOTTE (เบลเยียม) และ BPI (สหรัฐอเมริกา) ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพแล้ว ถุง MBIO-2 ยังถูกผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตถุงพลาสติกมากกว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของเรามีคุณสมบัติในการใช้งานที่เทียบเคียงได้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกจากปิโตรเลียม
 
  ถุง MBIO-2 ของเราถูกผลิตภายในโรงงานที่มีมาตรฐาน และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านขนาด (ตั้งแต่ 20 ถึง 240 ลิตร) และความหนา (ตั้งแต่ 20 – 90 ไมครอน) ทั้งยังสามารถจัดพิมพ์เครื่องหมายผู้ให้การรับรองมาตรฐานพลาสติกชีวภาพสากลลงบนผลิตภัณฑ์เพื่อใช้รับรองความสามารถในการย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย
 ผลิตภัณฑ์เม็ดและฟิล์มพลาสติกชีวภาพ MBIO-3 

ผลิตภัณฑ์เม็ดและฟิล์มพลาสติกชีวภาพ MBIO-3 ของเราผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน EN 13432, ASTM D 6400 และ AS 4736 ในด้านการย่อยสลายทางชีวภาพ, ปริมาณโลหะหนักและความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการรับรองการย่อยสลายทางชีวภาพที่ความหนาสูงสุดถึง 236 ไมครอนจากผู้ให้การรับรองมาตรฐานพลาสติกชีวภาพสากลจากประเทศเบลเยียม (VINCOTTE), สหรัฐอเมริกา (BPI) และออสเตรเลีย (ABA) 
 
ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้จนหมดภายในระยะเวลา 180 วันแล้ว ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของเรายังถูกผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตถุงพลาสติกมากกว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของเรามีคุณสมบัติในการใช้งานเทียบเคียงได้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกจากปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์ฟิล์มย่อยสลาย MBIO-3 ของเราสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่ ถุงหูหิ้วและถุงขยะสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ เรายังได้พัฒนาสูตรการผลิตโดยผสมกับสีดำเพื่อผลิตเป็นฟิล์มคลุมดินสำหรับป้องกันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากวัชพืชและแมลงศัตรูพืช
 
ผลิตภัณฑ์เม็ดและฟิล์ม MBIO-4 

ผลิตภัณฑ์เม็ดและฟิล์ม MBIO-4 ของเราผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน EN 16640 โดยมีปริมาณ Biobased carbon content ในผลิตภัณฑ์ถึง 29% และยังได้รับการรับรองจากผู้ให้การรับรองมาตรฐานพลาสติกชีวภาพสากล เช่น VINCOTTE (เบลเยียม) ทั้งยังสามารถผลิตขึ้นรูปได้ง่ายด้วยกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทั่วไป นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ MBIO-4 ยังถูกผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตถุงพลาสติกมากกว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของเรามีคุณสมบัติในการใช้งานเทียบเคียงได้กับพลาสติกจากปิโตรเลียม

ผลิตภัณฑ์จาก MBIO-4 จึงมีคุณสมบัติในการใช้งานได้เช่นเดียวกับพลาสติกทั่วไปจากปิโตรเลียม เช่น ถุงหูหิ้ว และฟิล์มคลุมดินเพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรจากวัชพืชและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น
 
 ผลิตภัณฑ์เม็ดและฟิล์มพลาสติกชีวภาพ MBIO-5 
ผลิตภัณฑ์เม็ดและฟิล์มพลาสติกชีวภาพ MBIO-5 ผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM D 6866 โดยมีปริมาณ Biobased carbon content ในผลิตภัณฑ์ถึง 56% และยังได้รับการรับรองจากผู้ให้การรับรองมาตรฐานพลาสติกชีวภาพสากล เช่น USDA (สหรัฐอเมริกา) ทั้งยังสามารถผลิตขึ้นรูปได้ง่ายด้วยกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทั่วไป  
 
นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ MBIO-5 ยังถูกผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตถุงพลาสติกมากกว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของเรามีคุณสมบัติในการใช้งานเทียบเคียงได้กับพลาสติกจากปิโตรเลียม

เม็ดพลาสติก MBIO-5 เหมาะสำหรับผลิตถุงซิปใสที่สามารถกำหนดขนาดและความหนาได้ตามความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์เม็ดและฟิล์มพลาสติกชีวภาพ MBIO-6 
  ผลิตภัณฑ์เม็ดและฟิล์มพลาสติกชีวภาพ MBIO-6 ของเราผ่านข้อกำหนดมาตรฐาน EN 13432 และ AS 5810 ในด้านการย่อยสลายทางชีวภาพ, ปริมาณโลหะหนักและความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของเรายังได้รับการรับรองการย่อยสลายทางชีวภาพที่ความหนาสูงสุดที่ 41 ไมครอนจากผู้ให้การรับรองมาตรฐานพลาสติกชีวภาพสากลจากประเทศเบลเยียม (VINCOTTE)

ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้จนหมดภายในระยะเวลา 180 วันแล้ว ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของเรายังถูกผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการผลิตถุงพลาสติกมากกว่า 20 ปี จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพของเรามีคุณสมบัติในการใช้งานที่เทียบเคียงได้กับผลิตภัณฑ์พลาสติกจากปิโตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ฟิล์มย่อยสลาย MBIO-6 ของเราสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่ ถุงหูหิ้วและถุงขยะสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ MBIO-6 ยังสามารถนำไปกำจัดด้วยกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพในถังหมักปุ๋ยได้โดยไม่ทำให้เกิดไมโครพลาสติกหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมVisual presentation of the evolution of the disintegration of MBIO-6 at ambient temperature up to 26 weeks.
 

Presentation of the content of compost reactor with MBIO-6 film after 16 weeks.
 

Presentation of the content of compost reactor with MBIO-6 film after 22 weeks.

 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ