เม็ดพลาสติกชีวภาพ
Bio Polymer Resin

เม็ดพลาสติกชีวภาพของบริษัทฯ นั้นเป็นไปตามมาตรฐานสากลเช่น EN 13432, ASTM D 6400, ASTM D 6866, ISO 17088 และ AS 4736 เป็นต้น

ดูทั้งหมด

ถุงพลาสติกรักษ์โลกที่ทำจากขยะพลาสติกที่นำมาจากทะเลและมหาสมุทร

คุณสมบัติการนำมาใช้งานใหม่ของถุงที่ทำมาจากขยะพลาสติกนั้นจะลดลงอย่างมากแต่ด้วยเทคโนโลยีและความสามารถของทีมงานวิจัยของบริษัทฯ ทำให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพของถุงพลาสติกที่ทำมาจากขยะพลาสติกที่เก็บมาจากทะเลและมหาสมุทรนี้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกเราอีกด้วย

ดูทั้งหมด

ถุงพลาสติกรักษ์โลกที่ทำจากขยะพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภคมาแล้ว

คุณสมบัติการนำมาใช้งานใหม่ของถุงที่ทำมาจากขยะพลาสติกนั้นจะลดลงอย่างมากแต่ด้วยเทคโนโลยีและความสามารถของทีมงานวิจัยของบริษัทฯ ทำให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพของถุงพลาสติกที่ทำมาจากขยะพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภคมาแล้วนี้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและยังเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมของโลกเราอีกด้วย

ดูทั้งหมด
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ