พลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพเป็นพลาสติกที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติกที่ใช้กันในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล บริษัทฯ สามารถนำเสนอเม็ดพลาสติกชีวภาพและถุงพลาสติกชีวภาพทั้งแบบย่อยสลายได้และแบบฐานชีวภาพ

ดูทั้งหมด
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ