ถุงอาหารธรรมดาแบบมีลวดรัดปิดปากถุง

เป็นถุงพลาสติกสี่เหลี่ยมที่มีแถบสีขาวที่ผู้บริโภคสามารถระบุวันที่และอาหารที่บรรจุเข้าใน และสามารถใช้ลวดกระดาษรัดปิดปากถุง

ดูทั้งหมด

ถุงแซนด์วิช
สามารถตลบปากถุงเพื่อปิดปากถุง

เป็นถุงพลาสติกสี่เหลี่ยมที่มีการพับปากถุงเพื่อใช้ตลบเพื่อปิดปากถุง เหมาะสำหรับการแพคแซนด์วิชและอาหารแห้ง

ดูทั้งหมด

ถุงอาหารประเภทมีซิป
ในตัวสำหรับเปิด-ปิดปากถุง

เป็นถุงพลาสติกที่มีปากเป็นซิปเปิดปิดได้ ใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆ ไปถึงขนาดใหญ่

ดูทั้งหมด

ถุงอาหารประเภท
มีตัวเลื่อนเพื่อเปิด-ปิดปากถุง

เป็นถุงพลาสติกที่มีตัวเลื่อนสำหรับเปิด-ปิดปากเป็นถุงได้ ใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ ตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆ ไปถึงขนาดใหญ่ สามารถนำมาใช้บรรจุอาหาร (Food Storage Bag /Freezer bags/Multipurpose bags)

ดูทั้งหมด

ถุงอาหารสำหรับใส่แซนด์วิช
ที่มีกาวเปิด-ปิดปากถุง

ใช้สำหรับบรรจุอาหารสดเช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และอาหารปรุงสำเร็จ

ดูทั้งหมด

ถุงซิปสารพัดประโยชน์
ที่ใช้ใส่ธนบัตร เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ

เป็นถุงพลาสติกที่มีปากเป็นซิปเปิดปิดได้ ใช้บรรจุสิ่งของต่างๆ

ดูทั้งหมด
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ