บริจาคน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์ค ศรีราชา

13/06/2565
บริจาคน้ำดื่มให้กับศูนย์ฉีดวัคซีนประกันสังคม ศูนย์การค้าแปซิฟิคปาร์ค ศรีราชา โดยฝ่ายบุคคลเป็นตัวแทนในการมอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 


 
 

 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ