ลักษณะผลิตภัณฑ์
ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งตามวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ 
  1. ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนประเภทความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene : HDPE)  
    เนื่องจาก HDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ แข็งและเหนียว สามารถรับน้ำหนักได้ดี แต่สีจะค่อนข้างขุ่น ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม HDPE ที่บริษัทฯ ผลิตจึงได้แก่ ถุงใส่ขยะประเภทต่างๆ และถุงถนอมอาหารบางประเภทที่ต้องการความคงทนแต่ไม่ต้องการความหนาและความใสมากนัก
  2. ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกที่ผลิตจากกลุ่มเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนประเภทความหนาแน่นต่ำ (Low Density Polyethylene : LDPE)
    เนื่องจาก LDPE มีคุณสมบัติเด่น คือ นิ่มและใส เหมาะสำหรับผลิตถุงที่ต้องการให้สามารถมองเห็นสิ่งของที่บรรจุอยู่ภายใน ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกในกลุ่ม LDPE ที่บริษัทผลิตจึงได้แก่ ถุงถนอมอาหาร ถุงซิปชนิดปิด-เปิดในตัว  ถุงใส่ผักผลไม้ รวมถึงถุงใส่ขยะบางประเภทที่ต้องการความเหนียวเป็นพิเศษ
  3. ผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกชีวภาพชนิดที่ทำมาจากแป้งมันสำปะหลัง และวัตถุดิบอื่นที่ย่อยสลายได้ (MBIO Compostable bags)
    ได้แก่ ถุงขยะต่างๆ โดยมีคุณสมบัติเด่น คือ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติในระยะเวลา 180 วัน เมื่อฝังกลบในดิน เป็นต้น
 
 
   

  
สำหรับทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะมีการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน ISO และ GMP ระบบมาตรฐานในทุกขั้นตอนการผลิต โดยลูกค้าของบริษัทจะเป็นผู้กำหนดรูปแบบ คุณสมบัติ และคุณภาพของสินค้า ซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดด้านความแข็งแรง การรับน้ำหนัก การฉีกขาด การรับแรงเบ่งตัว การรั่วซึม ความหนาบาง ขนาด สี จำนวน น้ำหนักถุง รูปแบบและเทคนิคการพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ และความสะอาด ความปลอดภัย

ดังนั้นในทุกขั้นตอนจึงต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในต่างประเทศที่มีมาตรฐานสูง
 
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ