บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

“บริษัท” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2538 โดยกลุ่มนักธุรกิจไทยที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมถุงพลาสติก เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกถุงพลาสติกประเภทต่างๆ ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) ไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ โดยมีตลาดสำคัญ ได้แก่ ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ กลุ่มสหภาพยุโรป ทวีปออสเตรเลีย ประเทศในแถบตะวันออกกลาง ประเทศอัฟริกาใต้ และอีกหลายประเทศในแถบเอเซีย


 
บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 31 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกไปจำหน่ายในต่างประเทศ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีการบริหารและดำเนินงานโดยคุณสุรชัย อัศวแก้วมงคล กรรมการผู้จัดการ ดร.พิสุทธิ เลิศวิไล รองกรรมการผู้จัดการ และคุณสุวรรณา ธีรภาพธรรมกุล กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งทั้งสามเป็น ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมถุงพลาสติกและการส่งออกมามากกว่า 25 ปี สำหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท   


วัตถุประสงค์หลักขององค์กร    
บริษัทประกอบธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อประโยชน์โดยรวมของสังคม  พนักงานและผู้ถือหุ้นของบริษัท 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ