พลาสติกชีวภาพ

พลาสติกชีวภาพเป็นพลาสติกที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าพลาสติกที่ใช้กันในปัจจุบันและแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ
  1. พลาสติกชีวภาพชนิดที่ย่อยสลายได้ (Compostable Bioplastic) มีมาตรฐานสากลกำกับเช่น EN13432, ASTM D 6400, ISO 17088, AS 4736 เป็นต้น พลาสติกชีวภาพชนิดที่ย่อยสลายได้นี้เมื่อนำไปผ่านกระบวนการหมักทางชีวภาพแล้วได้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ สารประกอบอนินทรีย์ มวลชีวภาพและต้องไม่มีส่วนของพลาสติกเหลือที่มองเห็นด้วยตาเปล่าหรือมีสารพิษหลงเหลืออยู่
  2. พลาสติกชีวภาพชนิดฐานชีวภาพ (Biobased Bioplastic) มีมาตรฐานสากลกำกับเช่น ASTM D 6866, CEN/TS 16137 หรือ ISO 16620 เป็นต้น พลาสติกชีวภาพชนิดฐานชีวภาพนั้นจะมีส่วนผสมของวัตถุดิบทางธรรมชาติและอาจมีส่วนผสมทั้งประเภทที่สลายตัวได้และสลายตัวไม่ได้ สำหรับปริมาณวัตถุดิบจากธรรมชาตินั้นวัดโดยใช้ปริมาณของคาร์บอน 14 ซึ่งก็คือคาร์บอนจากธรรมชาติชนิดที่มีอายุน้อยกว่า 50,000 ปี 

หมวดหมู่ที่แนะนำ
ผลิตภัณฑ์
ถุงอาหาร
ผลิตภัณฑ์
ถุงขยะ
ผลิตภัณฑ์
ถุงพลาสติกชีวภาพ
ผลิตภัณฑ์ ถุงพลาสติกรักษ์โลก
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ