หน้าแรกนักลงทุนสัมพันธ์ ข่าวสารนักลงทุน

ข้อมูลรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์

04 เมษายน 2565
ขอแจ้งข้อปฏิบัติเพิ่มเติมในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ดาวน์โหลด
03 มีนาคม 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท
ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45)
ดาวน์โหลด
17 กุมภาพันธ์ 2565
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2565 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565และการจ่ายปันผล
ดาวน์โหลด


เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงให้เราสามารถมอบข้อเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการขาย เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณอย่างเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถศึกษา นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้ ได้ที่ลิ้งค์นี้ ใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นการยอมรับ ช้อกำหนดและยินยอมให้เราจัดเก็บคุกกี้ตามนโยบายที่แจ้งในเบื้องต้น
ยอมรับ